× اخبار حاوی برچسب :

آب آلوده

تعداد :1
مسمومیت 13 نفر بر اثر استفاده از آب آلوده

مصرف چای تهیه شده از آب آلوده باعث مسمومیت 13 نفر در باقرشهر بود.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehhavades
telegram: http://t.me/rasanehhavades
tel: +98915005734
© 2017 Rasaneh Havades Rights Reserved