× اخبار حاوی برچسب :

معاون اول ريس جمهور

تعداد :1
لزوم سرعت بخشی به بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه و کرمان

معاون اول رییس جمهور بر لزوم سرعت بخشیدن به روند بازسازی مناطق زلزله زده استان های کرمانشاه و کرمان تاکید کرد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehhavades
telegram: http://t.me/rasanehhavades
tel: +98915005734
© 2017 Rasaneh Havades Rights Reserved