ذوالقدر: طرح سربازی دختران از طرف فراکسیون زنان مطرح نشده استذوالقدر: طرح سربازی دختران از طرف فراکسیون زنان مطرح نشده است

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که طرح سربازی دختران از طرف این فراکسیون مطرح نشده است.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیچ کدام از اعضای فراکسیون زنان به دنبال طرح سربازی دختران نبوده و طراحی سایت و پیگیری این طرح هم از سوی فراکسیون زنان انجام نشده است.

وی افزود: شاید برخی آقایان به دنبال این طرح هستند، اما فراکسیون زنان پیگیر آن نبوده و درباره آن نیز اظهارنظر فراکسیونی نداشته‌ایم.


تاریخ خبر : 1397/05/14 - 23:30
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehhavades
telegram: http://t.me/rasanehhavades
tel: +98915005734
© 2017 Rasaneh Havades Rights Reserved